Zjazd Hufca Opole-miasto przerwany

Zjazd_Opole_1Po dziewięciu godzinach  obrad Zjazd Hufca Opole-miasto został przerwany.

W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko delegaci dyskutowali o najważniejszych sprawach Hufca podsumowując minioną kadencję władz.

W trakcie Zjazdu hm. Leszek Sroka odznaczony został przyznanym na wniosek komendy chorągwi  Brązowym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

Z powodu nie wybrania kandydata na funkcję komendanta hufca, decyzją uczestników Zjazd został przerwany do dnia 5 listopada 2011 r.


Do dnia wznowienia Zjazdu Hufca, tymczasowy zarząd nad hufcem pełnią:

  1. hm. Zenobia Dobosiewicz-Pełka
  2. hm. Leszek Sroka
  3. pwd. Paweł Sadło

Dodaj komentarz