Zjazd Hufca Namysłów zakończony

Zjazd Hufca NamysłówZakończył się Zjazd Hufca Namysłów. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko oraz z-cy Komendanta Chorągwi hm. Elżbiety Pojasek-Ośko podsumował mijającą kadencję, wybrał nowe władze oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015.
Komendantem Hufca została wybrana ponownie hm.  Joanna Moskal, która w trakcie Zjazdu odznaczona została przyznanym na wniosek komendy chorągwi Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

Członkami komendy hufca zostali wybrani:

  1. hm. Stanisław Wojtasik – zastępca komendanta
  2. phm. Alicja Rygas – skarbnik
  3. pwd.   Monika Pojkert – członek komendy ds. programowych
  4. pwd. Dawid Garczarek  – członek komendy

Gratulujemy wyboru.

Dodaj komentarz