Zjazd Hufca Kluczbork przerwany

 

 

Nadzwyczajny Zjazd Hufca Kluczbork zdecydował o odwołaniu z funkcji komendanta hufca phm. Pawła Wagnera.
W trakcie dyskusji delegaci zdecydowali o przerwie w Zjeździe do dnia 25 marca 2011 roku.
Do czasu podjęcia przez Zjazd Hufca wiążących dla środowiska kluczborskiego decyzji, zgodnie z sugestią uczestników Zjazdu,  pełnomocnikami ds. hufca zostali phm. Tadeusz Rak oraz hm. Wojciech Wolarczyk.

Dodaj komentarz