Zjazd Hufca Kędzierzyn-Koźle zakończony

Zjazd Hufca K-KoźleZakończył się Zjazd Hufca Kędzierzyn-Koźle. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko podsumował on mijającą kadencję, wybrał nowe władze oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015.
Komendantką Hufca została wybrana ponownie  hm.  Elżbieta Pojasek-Ośko.
W trakcie Zjazdu  druhna komendant odznaczona została przyznanym na wniosek komendy chorągwi Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP .

Członkami komendy hufca zostali wybrani:

1.    phm.  Joanna Polewska – zastępca komendantki hufca
2.   druhna Monika Kaduk – skarbnik hufca
3.    phm. Ewa Zawada – członkini komendy hufca ds. programowych
4.    pwd. Elżbieta Zwierz – członkini komendy hufca

Gratulujemy wyboru.