Zjazd Hufca Głuchołazy zakończony

Zjazd Hufca GłuchołazyZakończył się Zjazd Hufca Głuchołazy. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko, z-cy Komendanta Chorągwi hm. Elżbiety Pojasek-Ośko  oraz  Komendanta Hufca Nysa hm. Adama Mazguły,  delegaci podsumowali minioną kadencję władz i dyskutowali na temat przyszłości hufca. Po dokonaniu analizy obecnej sytuacji, Zjazd podjął decyzję o rozwiązaniu Hufca.  Decyzją Komendy Chorągwi zakończenie jego działalności nastąpi z dniem 31 grudnia 2011 roku.

W najbliższym czasie zostanie powołany tymczasowy zarząd hufca działający do jego likwidacji.

Dodaj komentarz