Zjazd Hufca Głubczyce zakończony.

Zjazd Hufca Głubczyce.Zakończył się Zjazd Hufca Głubczyce. W obecności Komendanta Chorągwi hm. Artura Ośko podsumował mijającą kadencję, wybrał nowe władze oraz przyjął Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015. Komendantem Hufca został ponownie wybrany hm. Ryszard Kańtoch.

Gratulację osobiście złożyli obecni na Zjeździe: Starosta Głubczycki Pan Józef Kozina, Burmistrz Głubczyc Pan Jan Krówka oraz Przewodniczący Rady Miasta Pan Kazimierz Naumczyk.

Członkami komendy hufca zostali wybrani:

1.phm. Zdzisława Bok – z-ca komendanta hufca
2. phm. Justyna Popczyk –z-ca komendanta hufca
3. phm. Agnieszka Kowalczyk – skarbnik hufca
4. phm. Urszula Wojciechowska – członek komendy hufca
5. phm. Urszula Pirch – członek komendy hufca
6. pwd. Beata Kaniowska – członek komendy hufca
7. pwd. Teresa Grabowska – członek komendy hufca
8. pwd. Lidia Grządziel – członek komendy hufca

Gratulujemy wyboru.

Dodaj komentarz