Zjazd! 20 listopada

 

 

Komenda Chorągwi podjęła uchwałę dotyczącą terminu zjazdu chorągwi.
Przychylając się do prośby rady chorągwi wyrażonej w uchwale 3/2010 zdecydowała o wyznaczeniu jego terminu na dzień 20 listopada 2010 roku. Do 15 października 2010 roku powinny odbyć się zjazdy nadzwyczajne w hufcach, które zgodnie z zasadami obowiązującymi w ZHP będą miały wybieranych delegatów.

 

 

Zgodnie z nimi,  na każde rozpoczęte 200 członków hufca z opłaconymi do komendy chorągwi składkami za IV kwartał 2009 roku, przypada jeden delegat wybierany w danym hufcu. Dodatkowo delegatami zostają komendant chorągwi, czlonkowie komendy chorągwi oraz komendanci hufców.

Zjazdy nadzwyczajne w hufcach powinny być zwołane po ogłoszeniu uchwały komendy chorągwi w rozkazie komendanta chorągwi zgodnie z zasadami określonymi w ZHP.

Dodaj komentarz