Zezwolenie na prowadzenie akcji zarobkowej!

Informujemy o wydaniu zgody na przeprowadzenie przez jednostki organizacyjne z Chorągwi Opolskiej ZHP akcji zarobkowej w dniach 30.10 – 2.11.2011 r.

Jednocześnie informujemy, iż działania prowadzone przez jednostki niewymienione poniżej,  realizowane są z naruszeniem obowiązujących zasad i Chorągiew Opolska ZHP nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Przypadki takie należy zgłaszać na adres opolska@zhp.pl

Zgodę wydano dla:

  1. XX DW „Coma” Hufiec Kędzierzyn-Koźle – na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
  2. 8 NDH „Enklawa”  Hufiec Nysa – na terenie miasta Nysa
  3. Związek Drużyn Ziemi Prudnickiej Hufiec Nysa – na terenie miasta Prudnik
  4. 41 HDŻ Hufiec Opole-miasto – na terenie miasta Opole
  5. Hufiec Praszka – na terenie miasta Praszka

Dodaj komentarz