Zbiórki harcerskie nie wymagają rejestracji!

registration_page

Informujemy, że Naczelnik ZHP otrzymała opinię Ministra Edukacji Narodowej,  z której wynika,

zbiórki harcerskie organizowane w miejscu zamieszkania uczestników, bez noclegu, w trakcie dni wolnych od zajęć szkolnych (w czasie  wakacji oraz ferii zimowych) nie wymagają rejestracji we właściwym kuratorium oświaty.

W ten sposób rozwiane zostały wszelkie wątpliwości natury prawnej.

Do pobrania pismo MEN do Naczelnika ZHP:

MEN – odpowiedź