Zbiórka wyborcza – kandydaci na delegatów na Zjazd ZHP

7 września br. odbędzie się Zbiórka Rejonu Hufców z Chyorąygwi Opolskiej, która dokona wyboru czworga delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP. Jesteśmy przekonani, iż dla dokonania wyboru najlepszych delegatów reprezentujących Chorągiew Opolską wskazana jest ich wcześniejsza prezentacja. Każde zgłoszenie przekazane na adres e-mail opolska@zhp.pl zostanie opublikowane poniżej.

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w zbiórce i dokonania najlepszego z możliwych wyborów.

Dotychczas zgłoszone nam zostały do publikacji następujące kandydatury:


– phm. Magdalena Lenartowicz

Przydział służbowy do Hufca Opole-Miasto. Była drużynowa drużyny starszoharcerskiej. Była (dwukrotnie) członkini komendy hufca. Od pięciu lat zaangażowana w działalność programową Chorągwi. Obecnie pełni funkcję z-cy komendanta chorągwi. W komendzie chorągwi odpowiada za program oraz koordynację projektów realizowanych przez Chorągiew. Realizowane w ostatnich latach projekty finansowane z FIO, programu Młodzież w Działaniu i Leonardo da Vinci to w dużej mierze jej zasługa.
Kandydatura zgłaszana będzie przez hm. Artura Ośko – komendanta chorągwi i Tomasza Gryczka – skarbnika chorągwi.


– pwd. Rafał Pawluś

Przydział służbowy do Chorągwi Opolskiej ZHP. Członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.
Prezentacja kandydata.

7 myśli na temat „Zbiórka wyborcza – kandydaci na delegatów na Zjazd ZHP

 1. Nie rozumiem stwierdzenia „konieczna jest ich wcześniejsza prezentacja”.
  Czy chodzi tu zakreślenie programu, czy chodzi o zgłoszenie swojej chęci kandydowania czy może co innego było intencją piszącego tą informację?
  I jeszcze jedno pytanie: czy na Zbiórce swoją kandydaturę będzie mógł zgłosić ktoś kto nie zgłosił jej mailowo?

 2. W ogłoszeniu „Zbiórka wyborcza w SCK w Opolu” Stwierdził Druh, że „Informacja o dokładnym adresie zostanie podana wraz z materiałami dla uczestników zbiórki z czynnym prawem wyborczym.” mam nadzieję, że Druh dotrzyma słowa bo zbiórka już niedługo.

 3. Druhu, i ta informacja została podana. Parę postów niżej wisi na stronie notka z projektem regulaminu i porządku obrad (te materiały zostały rozesłane również do hufców z prośbą o przekazanie kadrze mającej czynne prawo wyborcze), i w niej jest podany dokładny adres (ulica i numer budynku). Także nie ma co oczekiwać dotrzymywania słowa, wystarczy spojrzeć na stronę :)
  Jeśli chodzi o prezentację kandydatur, to chodzi zapewne o to, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, mogli przygotować się do dyskusji itp. Wcześniejsze zapowiedzi kandydatur na pewno sprzyjają bardziej świadomemu podejmowaniu decyzji. Natomiast oczywiście, jak zapewne Druh również wie, nie jest to „obowiązkowe”, formalne zgłoszenia kandydatur zgodnie z ordynacją przyjmowane są na zbiórce.

 4. Dziękuję za dokładne informację. A Druha Artura Ośko przepraszam, za brak przesłanych przez niego informacji na temat zbiórki wyborczej. Niestety ja nie otrzymałem żadnych materiałów z mojego macierzystego Hufca Opole-miasto a prawo czynne co wynika z rozkazu mam stąd nieporozumienie.

 5. Proszę o przesłanie do mnie materiałów dotyczących zbiórki drogą mailową.

 6. Jeszcze 7 dni do Zbiórki a ja nie znam sdresu gdzie odbędzie się Zbiórka wyboru delegatów i nie otrzymałem dalej żadnych materiałów. Ciekawe ilu jeszcze uprawnionych z czynnym prawem wyborczym nie otrzymała tych materiałów i nie zna adresu Zbiórki?

 7. Ojejku, znalazłem informację o Zbiórce na stronie chorągwi, ale meila jako delegat od komendanta hufca nie otrzymałem jak pisał komendant chorągwi

Dodaj komentarz