Zbiórka Rady Chorągwi

Przewodniczący Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Adam A.Czarnołęski zwołał na dzień 18.01.2011 r. o godz. 17.00 I zbiórkę Rady Chorągwi.
Planowany przebieg:
1. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie pracy Rady,
2. Wysłuchanie sprawozdania komendanta chorągwi z przekazania spraw Chorągwi przez ustępującą Komendę Chorągwi – informacja o stanie Chorągwi na 31.12.2010 r.
3. Określenie kierunków pracy Chorągwi na lata 2011 i 2012,
4. Zapoznanie się z planem pracy Chorągwi w tym z planem kształcenia na 2011 r.
5. Zatwierdzenie budżetu Chorągwi na 2011 r.
6. Ustalenie harmonogramu i tematyki zbiórek Rady w 2011 roku.

Dodaj komentarz