Zbiórka Rady Chorągwi

radaZwołuję na dzień 26 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w biurze komendy chorągwi zbiórkę Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.

W programie zbiórki:

1. Przedstawienie informacji Komendanta Chorągwi:

• w sprawie przeprowadzenia HAL w 2012 r.

• z realizacji programu poprawy finansów Chorągwi.

• o przekazywaniu 1% za 2011 r. do drużyn i hufców.

• o kondycji organizacyjnej i finansowej opolskich hufców ZHP

Przyjęcie stanowisk w/w tematach.

2. Zapoznanie się ze stanem realizacji Uchwały nr 2/2012 Rady Chorągwi z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Chorągwi Opolskiej w 2012 r. oraz przyjęcie stanowiska w tej sprawie.

3. Wypracowanie kierunków działania Chorągwi Opolskiej w 2013 r. jako podstawy do opracowania przez Komendę Chorągwi planów operacyjnych na 2013 r. Przyjęcie stosownej uchwały.

4. Sprawy organizacyjne.

Proszę Komendanta Chorągwi o przygotowanie informacji i sprawozdań dotyczących w/w tematów.

Zapraszam na zbiórkę Komendę Chorągwi, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz przewodniczącego Sądu Harcerskiego Chorągwi.

Przewodniczący Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

hm. Adam A.Czarnołęski

Dodaj komentarz