Zbiórka Rady Chorągwi

radaZwołuję na dzień 18 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w biurze Komendy Chorągwi zbiórkę Rady Opolskiej Chorągwi ZHP.

W programie zbiórki:


1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Chorągwi Opolskiej ZHP za rok 2011.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendy Chorągwi za rok 2011.

3. Udzielenie absolutorium członkom Komendy Chorągwi.

4. Wybór kandydata Chorągwi Opolskiej do Rady Naczelnej ZHP.


Przewodniczący Rady Chorągwi

hm. Adam A. Czarnołęski

Dodaj komentarz