Zbiórka komendatów hufców – 18 kwietnia

Zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP przy ul. Armii Krajowej 10 w Opolu.

Proszę o udział w zbiórce wszystkich komendantów hufców ( wynika to z konieczności przyjęcia stanowiska komendantów w sprawie badania bilansu chorągwi za rok 2012) lub ewentualnie umocowanego zastępcy,  skarbnika.

Planowana tematyka:

1.    Przygotowania do HAL 2012 ( informacja o planach organizacyjnych oraz dot. pozyskiwania środków)
2.    Podsumowanie finansowe roku 2012 (bilans) oraz omówienie procedury dot. zatwierdzenia bilansu ( w tym ustalenie stanowiska komendantów hufców w sprawie badania bilasu)
3.    KARTY CZŁONKOWSKIE dla wszystkich członków ZHP i konieczne (PILNE!) działania w tym zakresie w tym poprawa danych w Ewidencji ZHP
4.    Zasady współpracy BRE Bank z ZHP – dla członków, hufców i Chorągwi
5.    Przygotowania do objęcia Protektoratem przez Prezydenta RP organizacji harcerskich –( 26-27 maja 2012)
6.    Konferencja instruktorska w Kędzierzynie-Koźlu (12 maja 2012)
7.    Zbiórka kadry programowej i kształcącej w Kędzierzynie-Koźlu (11/12 maja 2012)
8.    Przygotowania do Biwaku Specjalnościowego Chorągwi Opolskiej Pokrzywna 2012  (8-10 czerwca 2012r.)
9.    Oferty specjalne:

– Remondis – elektro śmieci – sposób na pozyskanie kilku tysięcy zł w połączeniu z działaniami proekologicznymi

– środki czystości dla hufców i obozów ( możliwość bezpłatnego pozyskania)

Dodaj komentarz