Zbiórka komendantów – 27 września

Zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, która odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP przy ul. Armii Krajowej 10 w Opolu.

Planowany czas trwania – 90 minut.

Proszę o udział w zbiórce wszystkich komendantów hufców lub ewentualnie umocowanego zastępcy,  skarbnika.

Planowana tematyka:

1.   Podsumowanie organizacyjne, programowe i finansowe HAL
2.   Plan działań związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków FIO i Leonardo da Vinci
3.    Zlot Chorągwi 2013
4.    Ustalenie planu zbiórek komendantów na rok 2012/2013
5.    Przedstawienie zasad nabywania art. harcerskich ze zniżką dla członków i jednostek Chorągwi Opolskiej ZHP
6.    Sprawy różne

Dodaj komentarz