Zbiórka komendantów (2 września)

Zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, która odbędzie się w dniu 2 września 2013 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP przy ul. Armii Krajowej 10 w Opolu.

Planowany czas trwania – 90 minut.

Proszę o udział w zbiórce wszystkich komendantów hufców lub ewentualnie zastępców komendanta.

Planowana tematyka:

1. Zbiórka wyborcza Rejonu Hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP

2. Zjazdy Sprawozdawcze Hufców

3. Omówienie sytuacji finansowej Chorągwi i możliwości finansowania na rok 2013/2014 (KCh i Hufców) oraz konsultacje zmiany zasad współfinansowania działalności komendy chorągwi ze strony Hufców
4. Omówienie planu przygotowań (w tym zbiórek przedwyborczych, zjazdów nadzwyczajnych) do Zjazdu Chorągwi w roku 2014, wyboru nowych władz i przygotowania planu działania Chorągwi na lata 2014-2018.

5. Sprawy różne

Dodaj komentarz