Zbiórka komendantów (13 marca)

Zapraszam na zbiórkę komendantów hufców, która odbędzie się w dniu 13 marca 2013 r. o godzinie 17:30 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP przy ul. Armii Krajowej 10 w Opolu.

Planowany czas trwania – 90 minut.

Proszę o udział w zbiórce wszystkich komendantów hufców lub ewentualnie umocowanego skarbnika.


Planowana tematyka:

1. Budżety Hufców

2. Przygotowanie do Zjazdu ZHP – ustalenie terminu i miejsca zbiórki wyborczej zwołanej w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP

3. Zmiany zasad obsługi księgowej w Chorągwi

4. Sprawy różne

Proszę o dostarczenie na zbiórkę:

1. budżetów hufców oraz uchwał komendy je przyjmujące ( dot. hufców, które dotychczas nie wywiązały się z tego obowiązku)

2. dokumentacji finansowej z rozliczeniem do lutego włącznie

3. dokumentacji inwentaryzacji przeprowadzonej w ubiegłym roku ( spisy z natury, protokoły kasacyjne)

Dodaj komentarz