Zbiórka kadry kształcącej

okk

W związku małą liczbą zgłoszeń zbiórka kadry kształcącej zostaje odwołana.

Realizując ustalenia z Konferencji Instruktorskiej „Drogowskazy”, Komenda Chorągwi zaprasza wszystkich instruktorów zajmujących się kształceniem w Hufcach z Chorągwi Opolskiej ZHP oraz tych wszystkich którzy chcieliby zająć się pracą w tym obszarze, na zbiórkę w dniu 30 czerwca o godzinie 9:30 w siedzibie Chorągwi Opolskiej ZHP przy ul. Armii Krajowej 10.

Wstępna tematyka zbiórki:

1. Prezentacja działań kształceniowych hufców i chorągwi w roku harcerskim 2011/2012

2. Dyskusja nad formułą organizacji kształcenia w hufcach i chorągwi na rok 2012/2013

3. „Kreator – Opolska kuźnia liderów” – projekt finansowany z FIO – co, gdzie, z kim, kiedy i dla kogo.

Planowane zakończenie zbiórki – godz. 15:00.

Wszystkich zainteresowanych proszę o przekazanie propozycji dodatkowych tematów, koniecznych do przedyskutowania na zbiórce, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2012 r. Ostateczny plan zbiórki zostanie przekazany zgłoszonym uczestnikom w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r.

Zgłoszenia i informacje: komendant@opolska.zhp.pl

Karta zgłoszenia