Zastępstwo komendanta

Informuję, iż do dnia 7 czerwca br. zmuszony jestem przekazać swoje obowiązki zastępcy.
W tym czasie pełnić je będzie z-ca komendanta chorągwi phm. Magdalena Lenartowicz.
We wszystkich sprawach proszę o kontakt z druhną Magdą – program@opolska.zhp.pl.

W najbliższych dniach po 7 czerwca br. zwołana zostanie zbiórka komendantów hufców. Planowany termin to 11 czerwca br. w Opolu. Możliwa jest zmiana tego terminu na wniosek komendantów hufców.

Dodaj komentarz