Zasady rejestracji form HAL 2012

29 maja ukazał się komunikat nr 3/2012 w sprawie zasad rejestracji form wypoczynku w czasie HAL 2012.
Określa on zasady rejestracji wszystkich form organizowanych w czasie wakacji letnich tj. w dniach 30.06-2.09.2012.
Organizatorzy wszelkich form wypoczynku organizowanego w ramach HAL 2012 mają obowiązek dokonać rejestracji wyjazdu w chorągwi najpóźniej na 28 dni przed jego rozpoczęciem. Końcowej rejestracji w Kuratorium Oświaty dokonuje komenda chorągwi najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, rejestracji podlegają wszelkie formy wypoczynku (biwaki, rajdy, zloty, obozy oraz formy dochodzeniowe typu Nieobozowej Akcji Letniej, wakacje w mieście itp.) organizowane w czasie wakacji, tzn. w dniach 30 czerwca – 2 września 2012 roku. Rejestracji podlegają również formy zaczynające się przed tym terminem, które kończą się w czasie wakacji letnich oraz te które rozpoczynają się w terminie przed 2 września nawet jeśli kończą się po terminie wakacji szkolnych.
Dojazd wliczany jest w czas trwania wypoczynku – czas trwania rozpoczyna się od chwili wyjazdu i kończy z chwilą powrotu. Należy to uwzględnić w polisach ubezpieczeniowych.
Każda forma wypoczynku musi mieć kadrę o kwalifikacjach wskazanych przez MEN.
Przy rejestracji w komendzie chorągwi wnoszona jest odpłatność z tytułu obsługi finansowej HAL 2012, zgodnie z uchwałą komendy chorągwi nr 32/I/2011 z dnia 6.10.2011 w sprawie ustalenia opłaty finansowej za obsługę HAL i HAZ organizowanych w roku 2012.
Wysokość opłaty finansowej wynosi:
a) 2,50 zł za każdy dzień i każdego uczestnika kolonii i obozów organizowanych w kraju oraz poza jego granicami
b) 1,25 zł za każdy dzień i każdego uczestnika rajdów, biwaków, zlotów i innych form rejestrowanych w uproszczonej procedurze, za wyjątkiem wyjazdów zagranicznych trwających dłużej niż 5 dni.
Opłata nie dotyczy uczestników kursów drużynowych, przewodnikowskich i instruktorskich, organizowanych w oparciu o standardy kształcenia obowiązujące w ZHP oraz zatwierdzonych pod względem merytorycznym w Komendzie Chorągwi.

Pozostałe szczegóły w komunikacie nr 3/2012