Zarządzenie 1/III/2009

Zarządzenie Nr 1/III/2009
Komendanta i Skarbnika Chorągwi Opolskiej
z dnia 12.III.2009 r.

dotyczące zasad podpisania ugody pomiędzy zadłużonymi Hufcami a Komendą Chorągwi Opolskiej ZHP.
1. Zarządzamy:
Zadłużone Hufce wobec Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP do dnia 15 kwietnia 2009 r. podpiszą ugodę w sprawie spłaty zadłużeń.

Skarbnik                                                  Komendant
Chorągwi Opolskiej ZHP                          Chorągwi Opolskiej ZHP

phm. Krzysztof Pędziwiatr                       hm. Irena Bryła