Zarząd tymczasowy w Kędzierzynie-Koźlu

Z dniem 15 marca 2013 r. komendant chorągwi powołał dwuosobowy zarząd tymczasowy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Pełnomocnikiem komendanta chorągwi powołana została druhna hm. Elżbieta Pojasek-Ośko. Drugim członkiem zarządu, odpowiedzialnym za finanse, jest druh Tomasz Gryczka. Zadaniem zarządu jest bieżące administrowanie Hufcem Kędzierzyn-Koźle do czasu zakończenia przerwy w Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca, tj. do dnia 7 kwietnia br.

Dodaj komentarz