Zarząd Tymczasowy w Hufcu K-Koźlu powołany

W dniu 27 kwietnia br. Komenda Chorągwi podjęła uchwałę powołującą czteroosobowy Zarząd Tymczasowy Hufca Kędzierzyn-Koźle. Zarząd został powołany do dnia 6 października 2013 r. Do jego obowiązków należeć będzie bieżące administrowanie Hufcem oraz przygotowanie Zjazdu Sprawozdawczego.Zarządem kierować będzie pełnomocnik komendanta chorągwi ds. Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle phm. Magdalena Lenartowicz z Hufca Opole-miasto (z-ca kom. chorągwi).

W skład zarządu zostały powołane:

phm. Magdalena Lenartowicz – pełnomocnik komendanta chorągwi
hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
phm. Joanna Polewska
pwd. Agata Janicka

Dodaj komentarz