Zarząd Hufca Opole-miasto

Komenda Chorągwi za jednogłośną zgodą członków Zespołu Doradczego ds. Hufca Opole-miasto, reprezentującego wszystkie środowiska hufca, powołała organ tymczasowy odpowiedzialny za zarządzenie hufcem do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca. Zjazd odbyć się musi do dnia 5 maja 2012 r.

Zgodnie z uchwałą nr 38/I/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zarząd tymczasowy w hufcu tworzyć będą:

1) phm. Maria Pobóg-Lenartowicz – pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca Opole-miasto

2) druh Tomasz Gryczka

Dodatkowo w Hufcu działać będzie zespół instruktorski, którego członkowie przyjęli odpowiedzialność za część obszarów działania hufca, obejmujących:

  1. program,
  2. pracę z kadrą i kształcenie,
  3. sprawy organizacyjne hufca,
  4. ewidencję ZHP oraz  koordynację spisu harcerskiego,
  5. pozyskiwanie środków,
  6. koordynację działań jednostek Nieprzetartego Szlaku.

Dodaj komentarz