Zapraszamy na kursy drużynowych!

aleja gwiazd logoZapraszamy na KURSY DRUŻYNOWYCH – „Aleja Gwiazd”, podczas których poznasz tajniki wybranej przez siebie metodyki. Czekają na Ciebie inspirujące zajęcia, możliwość wymiany doświadczeń oraz ciekawi ludzie.

Organizator: Hufiec ZHP Nysa
Komendantka zgrupowania kursów: phm. Joanna Brach (BOKK)
Kadra kursu: Instruktorzy z Hufca ZHP Nysa, Chorągwi Opolskiej oraz zaproszeni goście
Termin: 3-6 maja 2012
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie

O kursach: „Aleja Gwiazd” to wszystkie cztery metodyki (zuchowa, harcerska, starszoharcerska oraz wędrownicza) prowadzone przez instruktorów doświadczonych w pracy z wybraną grupą wiekową – należy wybrać jedną z nich wypełniając ankietę aplikacyjną na wybrany kurs:

1. Kurs drużynowych zuchowych
2. Kurs drużynowych harcerskich
3. Kurs drużynowych starszoharcerskich
4. Kurs drużynowych wędrowniczych

Koszt:

100 zł – dla uczestników z Chorągwi Opolskiej ZHP mających opłacone składki członkowskie, wpisanych do Ewidencji ZHP, zgłoszonych do dnia 20 kwietnia (wpłata za uczestnictwo do dnia 24 kwietnia 2012 r.). W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko kursanta oraz dopisek Biwak Drużynowych (przy każdej z opcji płatności)
150 zł – dla uczestników z Chorągwi Opolskiej ZHP mających opłacone składki członkowskie, wpisanych do Ewidencji ZHP, zgłoszonych po dniu 20 kwietnia (jednak nie później niż do dnia 27 kwietnia).
160 zł – dla uczestników spoza Chorągwi Opolskiej ZHP, wpisanych do Ewidencji ZHP

Wpłaty składki na organizację wybranej formy należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2012 r.

Koszt zawiera:

1. Pełne wyżywienie
2. 3 noclegi
3. 4 dni intensywnych zajęć kursowych prowadzonych przez uprawnioną kadrę
4. Ubezpieczenie
5. Kursowe koszulki oraz materiały z zajęć

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Wymagania wobec uczestników:

– minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo),
– ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia przewodnika,
– wpis do Ewidencji ZHP oraz opłacone składki członkowskie.

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział uczestników we wszystkich zajęciach;
– wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę kursu.

Dyplomy:

Kursanci, którzy spełnili warunki niezbędne do ukończenia kursu, otrzymują dyplom ukończenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu).
Informacje i zgłoszenia: joanna.brach@zhp.net.pl