Zapraszamy na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji „Trzeci sektor – Opolska Kuźnia Liderów?”, organizowaną przez Chorągiew Opolską ZHP we współpracy z Urzędem Miasta oraz Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Opolu.

Podczas konferencji podsumujemy projekt „Kreator – Opolska Kuźnia Liderów” oraz w gronie przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z terenu Opolszczyzny, władz i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie NGO-sów podyskutujemy na temat możliwości rozwoju, szans i zagrożeń dla trzeciego sektora w naszym regionie oraz roli, jaką mogą pełnić młodzi liderzy w społecznościach lokalnych.

Konferencja odbędzie się 14 grudnia w Opolu, w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żeromskiego 3.


Przedsięwzięcie zostało ponadto objęte patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.

Na potwierdzenie udziału w konferencji czekamy pod adresem program@opolska.zhp.pl lub numerem telefonu: 692502255.

Program konferencji.Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków PO FIO 2012 w ramach projektu „Kreator – Opolska Kuźnia Liderów”.

Dodaj komentarz