Za nami V zbiórka Rady Chorągwi

V zbiórka Rady Chorągwi Opolskiej ZHP odbyła się w dniu 28 czerwca 2011 roku. W zbiórce uczestniczyło 7 członków Rady /reszta usprawiedliwiona/ oraz zaproszeni: Przewodniczący CHKR oraz członkowie Komendy Chorągwi. Rada na wniosek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej zatwierdziła sprawozdanie finansowego Chorągwi za 2010 rok. /Uchwała nr 4/2011/ oraz udzieliła absolutorium członkom Komendy Chorągwi za okres od 20 listopada do 31 grudnia 2010 roku./Uchwała nr 5/2011/. Rada została zapoznanie się z opracowanym, przez Komendę Chorągwi, planem naprawy finansów Opolskiej Chorągwi ZHP na lata 2011 -2014.
Wysłuchano wyjaśnień Komendanta Chorągwi n/t przyczyn nie otrzymania przez Chorągiew Opolską dotacji z Kuratorium Oświaty w Opolu na wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany podczas wakacji – odpowiedź na wniosek phm. Beaty Malajka.

Dodaj komentarz