Za nami IV zbiórka Rady Chorągwi

W dniu 19 kwietnia Br odbyła się IV zbiórka Rady Opolskiej Chorągwi ZHP. Na zbiórce było obecnych 6 członków Rady /pozostali usprawiedliwieni/ oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej dh. hm. Krzysztof Pędziwiatr i Komendant Chorągwi dh. hm. Artur Ośko.

hm. Artur Ośko omówił pierwszą wersję  bilansu Chorągwi za rok 2010. Rada Chorągwi przesunęła udzielenie absolutorium Komendzie Chorągwi za 2010 r. ponieważ nie było oficjalnego wniosku z Chorągwianej Komisji Rewizyjnej /Komisja za późno otrzymała z KCH materiały/.
Rada zobowiązała Komendę Chorągwi do przedstawienia programu wychodzenia z kryzysu finansowego wraz ze stanem długów na dzień 30 kwiecień 2011. Termin opracowania wyznaczono do dnia 31 maja br. Rada wysłuchała sprawozdania dh. Artura Ośko związanego z kosztami zarządzania Chorągwi za pierwszy kwartał 2011 roku. Został poruszony także temat umowy menadżerskiej, która zawarta zostanie z Komendantem Chorągwi.

Dodaj komentarz