Z Opolskiej na Zlocie Grunwaldzkim!

Drużyny z Chorągwi Opolskiej ZHP przez 6 zlotowych dni bawiły się w atmosferze kultury rycerskiej w średniowieczne życie. W czasie zlotu uczestniczyli między innymi w grach fabularnych, warsztatach tematycznych, zabawach oraz średniowiecznych tańcach dworskich, festiwalu piosenki harcerskiej i rycerskiej, uroczystości ogniobrania na Kopcu Jagiełły oraz zwiedzali tereny leżące w okolicy Pola Walki poznając historię największej bitwy w średniowiecznej Europie – Bitwy pod Grunwaldem (to tylko garść atrakcji, jakie czekały na uczestników zlotu :)).
Dniem szczególnym dla wszystkich uczestników zlotu był dzień, w którym odbył się Apel Grunwaldzki. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz harcerskich. Podczas apelu Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica odznaczyła Tytułem Drużyny Grunwaldzkiej: 16 Drużynę Harcerską im. Jana Jaworowskiego ps. „Maryśka” Hufiec Kędzierzyn-Koźle, 98 Nyską Harcerską Drużynę Grunwaldzką „Pomian” im. Hm. Eugeniusza Stasieckiego Hufiec Nysa oraz 2 Gromadę Zuchową „Słoneczne Ludki” Hufiec Kędzierzyn-Koźle.

Po uroczystościach związanych z apelem harcerze mieli możliwość obejrzenia inscenizacji związanej z rekonstrukcją Bitwy pod Grunwaldem – największego tego typu wydarzenia w Polsce.
Udział w Zlocie Grunwaldzkim jest dla drużyn harcerskich podsumowaniem ich śródrocznej pracy związanej z realizacją programu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, jak również próbą zaakcentowania obecności naszego środowiska na szczeblu ogólnopolskiej imprezy.
 

pwd. Piotr Łeśko HO

1 myśl na temat “Z Opolskiej na Zlocie Grunwaldzkim!

  1. Gratuluję drużynom, które przystąpiły do programu i swoimi śródrocznymi działaniami udowodniły, że zasługiją zarówno na tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, jak i na przynależność do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Godne naśladowania jest to, że ideały, do ktorych dążycie określa Wam Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnoty. Oby więcej w naszym środowisku było takich drużyn, które chcą się wychylić ponad przeciętność. Powodzenia w realizacji kolejnych zadań i do zobaczenia na Zlocie z okazji 600 lecia Bitwy pod Gruwanldem.

Dodaj komentarz