Zostało już tylko 5 godzin na oddanie głosu na Dom Harcerza w Opolu!

Środowisko opolskie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa wpierającym drużyny Związku Harcerstwa Polskiego działające w naszym mieście ubiegają
Czytaj dalej

V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej

Informujemy, że Komisja Rewizyjna Chorągwi Opolskiej zwołała na dzień 4 listopada 2017 r. V Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w
Czytaj dalej

Warsztaty w Chorągwi Opolskiej

Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym miesiącu, zgodnie z zapowiedzią z czerwca br., odbędą się dwie formy organizowane przez chorągwiany
Czytaj dalej

Terminy zbiórek ChKSI

Informujemy o wyznaczonych nowych terminach zbiórek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Odbędą się one w dniach: 3 października, 7 listopada oraz 5 grudnia
Czytaj dalej

Nowy motyw strony!

Przez ostatnich kilka tygodni Zespół Promocji i Internetu pracował nad zmianą dotychczasowego motywu strony Chorągwi Opolskiej. W dniu dzisiejszym dumnie prezentujemy
Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza dla wyboru delegatów Chorągwi Opolskiej na XL Zjazd ZHP

Informujemy o zwołaniu przez Komendę Chorągwi zbiórki wyborczej na dzień 30 września 2017 roku w Nysie. Podczas zbiórki zostaną wybrani delegaci na
Czytaj dalej

Zbiórka Komendantów Hufców

Informujemy o zwołaniu przez Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej phm. Grzegorz Krzyśków zbiórki z Komendantami Hufców na dzień 6.09.2017
Czytaj dalej

Nowy termin spotkania ChKSI

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuje, że następne spotkanie odbędzie się 12 września o godzinie 16:30 w siedzibie Komendy Chorągwi przy
Czytaj dalej

Z Opolskiej na Zlocie Grunwaldzkim!

Drużyny z Chorągwi Opolskiej ZHP przez 6 zlotowych dni bawiły się w atmosferze kultury rycerskiej w średniowieczne życie. W czasie zlotu uczestniczyli między innymi w grach fabularnych, warsztatach tematycznych, zabawach oraz średniowiecznych tańcach dworskich, festiwalu piosenki harcerskiej i rycerskiej, uroczystości ogniobrania na Kopcu Jagiełły oraz zwiedzali tereny leżące w okolicy Pola Walki poznając historię największej bitwy w średniowiecznej Europie – Bitwy pod Grunwaldem (to tylko garść atrakcji, jakie czekały na uczestników zlotu :)).
Dniem szczególnym dla wszystkich uczestników zlotu był dzień, w którym odbył się Apel Grunwaldzki. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz harcerskich. Podczas apelu Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica odznaczyła Tytułem Drużyny Grunwaldzkiej: 16 Drużynę Harcerską im. Jana Jaworowskiego ps. „Maryśka” Hufiec Kędzierzyn-Koźle, 98 Nyską Harcerską Drużynę Grunwaldzką „Pomian” im. Hm. Eugeniusza Stasieckiego Hufiec Nysa oraz 2 Gromadę Zuchową „Słoneczne Ludki” Hufiec Kędzierzyn-Koźle.

Po uroczystościach związanych z apelem harcerze mieli możliwość obejrzenia inscenizacji związanej z rekonstrukcją Bitwy pod Grunwaldem – największego tego typu wydarzenia w Polsce.
Udział w Zlocie Grunwaldzkim jest dla drużyn harcerskich podsumowaniem ich śródrocznej pracy związanej z realizacją programu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, jak również próbą zaakcentowania obecności naszego środowiska na szczeblu ogólnopolskiej imprezy.
 

pwd. Piotr Łeśko HO

comments
  • Gratuluję drużynom, które przystąpiły do programu i swoimi śródrocznymi działaniami udowodniły, że zasługiją zarówno na tytuł Drużyny Grunwaldzkiej, jak i na przynależność do Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Godne naśladowania jest to, że ideały, do ktorych dążycie określa Wam Ruch Programowo-Metodyczny Wspólnoty. Oby więcej w naszym środowisku było takich drużyn, które chcą się wychylić ponad przeciętność. Powodzenia w realizacji kolejnych zadań i do zobaczenia na Zlocie z okazji 600 lecia Bitwy pod Gruwanldem.

  • Create Account    Log In Your Account