XVI Zbiórka Rady Chorągwi

radaZwołuję na dzień 21 listopada 2013 r. o godz.17.00 w biurze Komendy Chorągwi przy ul. Armii Krajowej 10/12, XVI zbiórkę Rady Chorągwi Opolskiej ZHP.


W programie zbiórki:


1. Zapoznanie się z działalnością OPOLSKA.BIZ sp. z o.o.

2. Omówienie realizacji wytyczonych kierunków działania Chorągwi na 2013 r.

3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją finansową Chorągwi – ocena stopnia realizacji planu  naprawy finansów Opolskiej Chorągwi ZHP na lata 2011 – 2014.

4. Wstępne określenie, wspólnie z członkami KCh, najważniejszych kierunków działań Chorągwi na 2014 r.

5. Sprawy organizacyjne:

5.1. przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie dh phm Sputo Mariusza

5.2. uzupełnienie składu Rady

5.3. wybór kandydata Rady do Rady Nadzorczej OPOLSKIEJ. BIZ sp z o.o.

5.4. różne

Zapraszam na zbiórkę członków KCh, przewodniczących ChKR i ChSH.

Dh Komendanta Chorągwi proszę o przygotowanie:
1. Sprawozdania z realizacji wytyczonych kierunków działania Chorągwi na 2013 r.

2. Informacji o działalności Spółki OPOLSKA. BIZ uwzględniając wyniki finansowe Spółki z 2012 r

3. Informacji o stopniu realizacji planu naprawy finansów Chorągwi.


Przewodniczący Rady

hm. Adam A. Czarnołęski

Zwołuję na dzień 21listopada 2013 r. o godz.17.00 w biurze Komendy Chorągwi przy ul.
Armii Krajowej 10/12, XVI zbiórkę Rady Opolskiej Chorągwi ZHP.
W programie zbiórki:
1. Zapoznanie się z działalnością OPOLSKA.BIZ sp. z o.o.
2. Omówienie realizacji wytyczonych kierunków działania Chorągwi na 2013 r.
3. Zapoznanie się z aktualną sytuacją finansową Chorągwi – ocena stopnia realizacji planu
naprawy finansów Opolskiej Chorągwi ZHP na lata 2011 – 2014.
4. Wstępne określenie, wspólnie z członkami KCh, najważniejszych kierunków działań
Chorągwi na 2014 r.
4. Sprawy organizacyjne:
4.1. przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Radzie dh phm Sputo Mariusza
4.2. uzupełnienie składu Rady
4.3. wybór kandydata Rady do Rady Nadzorczej OPOLSKIEJ. BIZ sp z o.o.
4.4. różne
Zapraszam na zbiórkę członków KCh, przewodniczących ChKR i ChSH.
Dh Komendanta Chorągwi proszę o przygotowanie:
1. Sprawozdania z realizacji wytyczonych kierunków działania Chorągwi na 2013 r.
2. Informacji o działalności Spółki OPOLSKA. BIZ uwzględniając wyniki finansowe
Spółki z 2012 r.
3. Informacji o stopniu realizacji planu naprawy finansów Chorągwi.
Przewodniczący Rady
hm. Adam A. Czarnołęski

Dodaj komentarz