Wyjedź na zagraniczny staż!

Dla wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe, międzynarodowe doświadczenia, poszerzyć swoje umiejętności w zakresie działalności w trzecim sektorze, uzyskać wiedzę z zakresu zarządzania projektami i poznać „od kuchni” działalność zagranicznych organizacji pozarządowych – nadchodzi niepowtarzalna okazja!!!

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie „EuroNGO” w ramach programu Leonardo da Vinci.

Kolejna tura wyjazdów na staże planowana jest na czerwiec/lipiec bieżącego roku. Jest możliwość wyjazdu wcześniejszego lub późniejszego (jednak nie późniejszego, niż we wrześniu br.) po indywidualnym ustaleniu.

W ramach projektu łącznie 16 uczestników z województw opolskiego i dolnośląskiego ma okazję wziąć udział w programie 13-tygodniowych staży zagranicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech.


Uczestnicy powinni:

  1. Zamieszkiwać na terenie Województwa Opolskiego
  2. Być absolwentami kierunków humanistycznych i społecznych studiów wyższych (min. licencjackie)
  3. Posługiwać się w stopniu dobrym (wystarczającym do sprawnej komunikacji) językiem angielskim lub językiem kraju docelowego
  4. Posiadać min. 3-miesięczne doświadczenie w działalności w organizacji pozarządowej (jako pracownik lub wolontariusz).


Uczestnicy biorący udział w stażach zostaną wyłonieni na podstawie listy rankingowej (osobno dla województwa dolnośląskiego i opolskiego), na którą złoży się ocena odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie aplikacyjnej oraz ew. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

  1. Ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Ksero/skan dowodu osobistego
  3. Ankieta aplikacyjna
  4. Dokument poświadczający doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
  5. Dokument poświadczający umiejętności językowe (opcjonalnie)


Dokumenty należy składać do dnia 20 kwietnia 2013 r. – mailowo na adres program@opolska.zhp.pl

W przypadku liczby kandydatów o równym poziomie merytorycznym, przekraczającej liczbę dostępnych miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Staże poprzedzone będą fazą przygotowania – szkoleniem językowym oraz kulturowym w wymiarze 3 weekendów. Udział w szkoleniu jest warunkiem udziału w projekcie.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie udziela phm. Magdalena Lenartowicz – instruktor KCh ds. programowych – program@opolska.zhp.pl, tel. 692502255.

Ankieta aplikacyjna

Dodaj komentarz