Wydanano zgody na akcje zarobkowe

Informujemy o wydaniu zgody na akcje zarobkowe jednostek organizacyjnych z Chorągwi Opolskiej ZHP organizowanych w terminie 29.10 – 7.11.2013 r. dla:

– 8 Nyskiej Drużyny Harcerskiej „Enklawa” z Hufca Nysa – punkt sprzedaży w Nysie
– Prudnickiego Związku Drużyn z Hufca Nysa – punkt sprzedaży w Prudniku
– Komendy Hufca Niemodlin – punkt sprzedaży w Niemodlinie.

Wyżej wymienione akcje zarobkowe prowadzone są na mocy porozumienia i w imieniu firmy Opolska.biz sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Chorągiew Opolska ZHP oraz Opolska.biz sp.z o.o. biorą odpowiedzialność tylko za wyżej wskazane działania i tylko one wykonywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w Chorągwi Opolskiej ZHP.

Całość sprzedaży prowadzonej w ramach akcji zarobkowych podlega fiskalizacji.

Ewentualne zgłoszenia dotyczące innych niż wskazane powyżej  działań wykonywanych jako jednostki Związku Harcerstwa Polskiego prosimy kierować na adres email: skarbnik@opolska.zhp.pl.

Dodaj komentarz