Wybór delegatów na Zjazd ZHP nieważny

W dniu 25 maja 2013 rok odbyła się w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opole, zbiórka rejonu hufców z Chorągwi Opolskiej ZHP.
W jej trakcie dokonano wyboru delegatów z Chorągwi Opolskiej ZHP na XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który odbędzie się w w dniach 5-8 grudnia br. w Warszawie.

Rada Chorągwi, po rozpatrzeniu złożonego do niej wniosku, uchwałą z dnia 11 czerwca 2013 r. unieważniła zbiórkę wyborczą z powodu złamania procedury wyborczej oraz zaleciła przeprowadzenie wyborów od nowa.

Wybrani zostali ( wybór unieważniony):

1. hm. Krzyzsztof Pędziwiatr z Hufca Brzeg
2. phm. Magdalena Lenartowicz z Hufca Opole-miasto
3. phm. Jan Szczepanik z Hufca Opole-miasto
4. pwd. Rafał Pawluś – instruktor komendy chorągwi.

Zgodnie ze statutem ZHP, piątym uczestnikiem Zjazdu ZHP będzie komendant chorągwi hm. Artur Ośko.

Uczestnicy zbiórki zobowiązali delegatów oraz komendę chorągwi do organizacji zbiórek instruktorskich mających wypracować rekomendowane stanowiska do przedstawienia przez delegatów na Zjeździe ZHP.

Dodaj komentarz