Władze w Opolu wybrane!

komenda opole20 kwietnia odbyła się druga część Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Opole – Miasto zwołanego w celu wyłonienia władz. Nowo wybranym komendantem został
hm. Jacek Kaflowski. Do siedmioosobowej komendy weszli:

– pwd. Katarzyna Saj – skarbnik

– phm. Paweł Sadło – z-ca komendanta

ds. organizacyjnych

– phm. Agnieszka Radziewicz – z-ca komendanta ds. pracy z kadrą

– phm. Magdalena Lenartowicz – członek komendy ds. programowych

– pwd. Małgorzata Lenartowicz – członek komendy

– pwd. Małgorzata Grabińska – członek komendy


Zjazd hufca zdecydował o powołaniu trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

– hm. Marek Klimowski – przewodniczący

– phm. Agnieszka Kubicha – z-ca przewodniczącego

– phm. Tomasz Ciesielski – członek komisji

Życzymy wybranym wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pełnienia służby instruktorskiej na rzecz hufca.

2 myśli na temat „Władze w Opolu wybrane!

Dodaj komentarz