Władze w Brzegu wybrane!

WP_20131123_001

Zakończył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Brzeg. Na wniosek Hufcowej Komisji Rewizyjnej Zjazd wypełniał również zadania Zjazdu Nadzwyczajnego w zakresie wyboru komendanta i komendy hufca.

Obecni na Zjeździe dokonali podsumowania ostatnich dwóch lat jego pracy, poddali dyskusji problemy, z jakim środowisko zmaga się obecnie oraz określili najważniejsze kierunki działań do podjęcia w najbliższym czasie.

Zjazd wybrał nowym komendantem hufca hm. Krzysztofa Pędziwiatra.

W skład komendy hufca weszli:

– phm. Dariusz Drankowski – zastępca komendanta ds. organizacyjnych

– pwd. Aneta Lepert – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą

– dh Wojciech Nizio – skarbnik

– pwd. Kamila Jelonek – członek komendy

Z chwilą wyboru na funkcję komendanta hufca, wygasło członkostwo w Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Krzysztofa Pędziwiatra, który pełnił dotąd funkcję przewodniczącego ChKR. Uzupełnienia składu ChKR dokona w najbliższym czasie Rada Chorągwi.

Nowej komendzie życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w podejmowaniu wyzwań, jakie stoją przed hufcem.


W pierwszej części Zjazd podjął decyzję w sprawie absolutorium dla poprzedniej komendy.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zjazd nie udzielił absolutorium:
-hm. Jerzemu Sobczukowi – komendantowi hufca
– hm. Andrzejowi Chmielewskiemu – skarbnikowi hufca.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium:
– phm. Dariuszowi Drankowskiemu
– phm. Magdalenie Denes
– pwd. Anecie Lepert.

Dodaj komentarz