Wesołych Świąt i …

Druhny i Druhowie!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa bożego,
niech Święta upłyną w rodzinnym gronie, w zdrowiu i radości.
Na nowy rok 2009 życzę Wam, aby radość z harcerskiej służby była tak samo głęboka, jak spontaniczna,
byśmy zawsze umieli do naszych harcerskich decyzji przybrać miarę rozsądku i uznawanych wartości,
by każdy z nas zawsze najwięcej wymagał od siebie, byśmy umieli wytrwale realizować mądrze obrane cele, by Nasza Chorągiew jak najpełniej wzmacniała wartości harcerstwa.

Czuwaj!
hm. Irena Bryła
komendantka
Chorągwi Opolskiej ZHP