Weryfikacja uprawnień Hufcowych KSI


Informuję, iż działając w oparciu o zapisy zawarte  w Systemie Stopni Instruktorskich przyjętym uchwałą RN ZHP nr 40/XXXVI z 6.03.2011 r.  (VI. Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich, Powoływanie i zadania KSI Hufca – pkt. 7) oraz  po otrzymaniu opinii Chorągwianej Komisji Stopni instruktorskiej, z dniem dzisiejszym decyzją komendanta chorągwi  w sprawie uprawnień hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich do prowadzenia prób na stopień podharcmistrza zakończona została weryfikacja uprawnień hufcowych KSI.


1. Dla KSI  Hufca Kędzierzyn-Koźle prawo do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przedłużone zostało do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Dla KSI Hufca Namysłów prawo do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przedłużone zostało do 31 grudnia 2013 roku.

3. KSI Hufca Opole-miasto z dniem 12 kwietnia cofnięte zostały uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich.

Dodaj komentarz