Wdrożenie oprogramowania księgowego

Do księgowości

Komenda chorągwi zakupiła oprogramowanie księgowe o wartości 6300 zł w tym do prowadzenia pełnej księgowości, do wystawienia faktur oraz CRM.
Oprogramowanie zostanie bezpłatnie wdrożone w komendzie chorągwi oraz wszystkich hufcach z Chorągwi Opolskiej ZHP.

Planowany termin wdrożenia:

1. Oprogramowanie do obsługi księgowej w komendzie chorągwi – październik 2012
2. Oprogramowanie do wystawiania faktur w komendzie chorągwi – październik 2012
3. Oprogramowanie CRM w komendzie chorągwi (testowe wdrożenie) – listopad 2012
4. Oprogramowanie do wystawiania faktur w hufcach – listopad 2012

Od stycznia 2013 r. planowane jest uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną do księgowości komendy chorągwi faktur i zestawień faktur wystawionych w hufcach.

Dodaj komentarz