W Niemodlinie – 9 miesięcy po zjeździe

Wczoraj w siedzibie Komendy Chorągwi odbyło się spotkanie z kadrą Hufca Niemodlin, zorganizowane na zaproszenie KCh w 9 miesięcy po Zjeździe Hufca, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Zjeździe.

Podczas spotkania podsumowane zostały działania podjęte w hufcu w ciągu ostatnich miesięcy, zrealizowane przedsięwzięcia. Uczestnicy dyskutowali o bieżącej sytuacji hufca pod względem organizacyjnym, programowym i finansowym, oceniając stopień realizacji podjętych na Zjeździe przez kadrę hufca zobowiązań. Przedyskutowane zostały również możliwe rozwiązania dotyczące dalszej pracy niemodlińskiego środowiska.

Na prośbę kadry Hufca Niemodlin, kolejne spotkanie poświęcone sytuacji i przyszłości Hufca odbędzie się w najbliższym tygodniu w Niemodlinie. Wezmą w nim udział przedstawiciele Komendy Chorągwi oraz kadra hufca.

Dodaj komentarz