V Zbiórka Rady Chorągwi

Zwołuje V Zbiórkę Rady Chorągwi Opolskiej ZHP na dzień 28 czerwca 2011 roku, o godzinie 17.00 w Biurze Komendy Chorągwi.
W programie zbiórki:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Chorągwi za 2010 rok.
2. Udzielenie absolutorium członkom Komendy Chorągwi za okres od 20 listopada do 31  grudnia 2010 roku.
3. Zapoznanie się z opracowanym, przez Komendę Chorągwi, planem naprawy finansów Opolskiej Chorągwi ZHP na lata 2011 -2014
4. Wysłuchanie wyjaśnień Komendanta Chorągwi n/t przyczyn nie otrzymania przez Chorągiew Opolską dotacji z Kuratorium Oświaty w Opolu na wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany podczas wakacji – wniosek Dh phm. Beaty Malajka.
Na zbiórkę zapraszam Komendanta i Skarbnika Chorągwi oraz Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Chorągwi
hm. Adam Czarnołęski

Dodaj komentarz