V Targi Organizacji Pozarządowych – Zapraszamy do udziału.

Marszałek Województwa Opolskiego wraz z Komendantem Chorągwi Opolskiej Związku Harcerstwa Polskiego zapraszają organizacje pozarządowe województwa opolskiego do udziału w V Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych, które odbędą się w dniu 28 września 2013 r.  w godz. 11.00- 16.00 przy ul. Krakowskiej, ul.Mozarta i na Placu Wolności w Opolu.
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do przedstawienia własnych propozycji do programu OTOP w ramach poszczególnych stref aktywności. Zapraszam do tego, by oprócz dotychczasowych prezentacji na scenie i kramach wystawienniczych, przygotować formy skierowane do osób odwiedzających OTOP – pokazy, konkursy i inne aktywności, podczas których uczestnicy Targów będą mogli „poczuć” istotę i specyfikę działalności Waszych organizacji.
Szczegółowe informacje w zakresie programu V OTOP oraz organizacyjno-technicznym będą przekazywane na bieżąco, po zgłoszeniu się organizacji do udziału w Targach.
Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcam do przesyłania zgłoszeń i aktywnego uczestnictwa w OTOP.

Dodaj komentarz