Urlop księgowej

W dniach 4-20 lipca 2011 księgowa chorągwi jest na urlopie.
Dokumentację finansową hufców za miesiąc czerwiec 2011 roku należy dostarczyć do chorągwi najpóźniej do dnia 22 lipca 2011 roku. Dokumentacja powinna być dostarczona osobiście przez komendanta lub skarbnika hufca wraz z wykazem wystawionych faktur.

Dodaj komentarz