Uchwała nr 9

Uchwała nr 9/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie Kampanii Bohater w Chorągwi Opolskiej

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 1,2 i 7 Statutu ZHP oraz pkt. 3 ppkt. 1,2 i 7 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP po zapoznaniu się z wstępną koncepcją Kampanii Bohater przedstawioną przez Wydział Programowy Chorągwi Opolskiej postanawia:
§ 1
1. Zobowiązuje się Komendę Chorągwi Opolskiej do przedstawienia ostatecznego planu Kampanii Bohater wraz z określeniem daty jej rozpoczęcia do dnia 30.11.2009r.
2. Zobowiązuje się Komendę Chorągwi Opolskiej do skierowania Kampanii Bohater do wszystkich członków ZHP w Chorągwi Opolskiej, działania programowe winny uwzględniać wszystkie grupy metodyczne.
3. Zobowiązuje się Komendę Chorągwi Opolskiej do podjęcia działań w kierunku zakończenia Kampanii Bohater do chwili rozpoczęcia Harcerskiej Akcji Letniej 2010.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz