Uchwała nr 8

Uchwała nr 8/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie kierunków działań programowych w Chorągwi Opolskiej


Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 1 i 7 Statutu ZHP oraz pkt. 3 ppkt. 2 i 7 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP po zapoznaniu się z Harmonogramem działań programowych chorągwi przedstawionym przez Wydział Programowy Chorągwi Opolskiej postanawia:
§ 1
1. Przyjąć do realizacji Harmonogram działań programowych chorągwi w przedstawionej wersji.
2. Zobowiązać Komendę Chorągwi Opolskiej do podjęcia kroków w kierunku reaktywacji Chorągwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej w pierwszym półroczu 2010 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz