Uchwała nr 7

Uchwała nr 7/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Chorągwi Opolskiej ZHP
za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.

§ 1
Na podstawie § 59 ust. 3 pkt. 4 Statutu ZHP oraz pkt 3 ppkt 4 Regulaminu Rady, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP na wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP zatwierdza sprawozdanie finansowe Chorągwi za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP

pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz