Uchwała nr 5

Uchwała nr 5/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom
Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP
za okres od 31.05.2008 r. do 31.12.2008 r.


§ 1
Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 5 Statutu ZHP na wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Opolskiej ZHP Rada Chorągwi Opolskiej ZHP udziela absolutorium następującym członkom Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP za okres od 31.05.2008 r. do 31.12.2008 r. :
– hm. Irenie Bryła – komendantce Chorągwi
– phm. Grzegorzowi Krzyśków – zastępcy komendantki Chorągwi
– hm. Adamowi Mazgule – zastępcy komendantki Chorągwi
– hm. Zbigniewowi Dąbrowskiemu- zastępcy komendantki Chorągwi
– phm. Krzysztofowi Pędziwiatr – skarbnikowi Chorągwi

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz