Uchwała nr 1

Uchwała nr 1/2009
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
z dnia 10 września 2009r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi

Na podstawie § 44 ustęp 1 Statutu ZHP oraz pkt. 11 Regulaminu Rady Chorągwi Opolskiej ZHP uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Chorągwi powołuje do swojego składu hm. Tadeusza Śmieję.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Chorągwi Opolskiej ZHP
pwd. Sebastian Matuszewski

Dodaj komentarz