Ubezpieczenie OC i NNW!

Od dnia 30 czerwca 2012 roku Chorągiew Opolska ZHP w tym wszyscy członkowie ZHP, osoby współpracujące przy organizacji wszelkich naszych działań oraz uczestnicy naszych form nie będących członkami ZHP zostali objęci ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej ( Polisa Seria TPP nr 17687222). Polisa obowiązuje do dnia 29 czerwca czerwca 2013 r. i planowane jest jego coroczne odnawianie.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia oraz dotycząca jednego wypadku ubezpieczeniowego wynosi 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Ubezpieczycielem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.
Ubezpieczenie jest sfinansowane w części przez wszystkie Hufce z Chorągwi oraz w części przez Komendę Chorągwi.

Poza ubezpieczeniem OC zawartym dla całej Chorągwi, część hufców zdecydowała o wykupieniu całorocznych polis ubezpieczeniowych NNW chroniących od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich swoich członków oraz uczestników przedsięwzięć przez nich organizowanych spoza ZHP – w tym letniego i zimowego wypoczynku.

Polisy NNW obowiązują od 29 czerwca 2012 do 28 czerwca 2013 r.

Ubezpieczenie zostało wykupione przez następujące Hufce:

  1. Krapkowice
  2. Kędzierzyn-Koźle
  3. Niemodlin
  4. Opole-miasto
  5. Praszka.

Dodatkową polisę ubezpieczającą uczestników swoich form spoza ZHP wykupiła Komenda Chorągwi.

Dodaj komentarz