Twoja droga na szczyt!

Czy wiecie, czym są Indywidualne Ścieżki Rozwoju?
A jeśli tak, to czy potraficie posługiwać się tym narzędziem?

Chcielibyście dowiedzieć się, co ono daje i nauczyć się, jak planować swój rozwój nie tylko harcerski, ale też osobisty czy zawodowy z wykorzystaniem IŚR?

A może zastanawiacie się, jak wykorzystać pracę z IŚR dla rozwijania i motywowania kadry w Waszych hufcach?

Zapraszamy na warsztaty poświęcone tworzeniu „Indywidualnych Ścieżek Rozwoju”.

Warsztaty odbędą się w dniach 9-10 listopada w Wieszczynie.

Uwaga – dla drużynowych koszt udziału w warsztatach to tylko 1 zł! Wpisowe dla pozostałych uczestników wynosi 10 zł.

Więcej informacji wkrótce.