Termin na Ewidencję ZHP! 31.12.2013 r.

Druhny i Druhowie!
W związku ze zbliżającym się końcem roku 2013 i potrzebą naliczenia kwartalnej podstawowej składki członkowskiej ZHP, prosimy o uzupełnienie stanów liczebnych jednostek w Systemie Ewidencji ZHP. Dnia 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP. Stany liczebne jednostek terenowych będą obliczane w oparciu o stan z Systemu Ewidencji ZHP z dnia 1 stycznia 2014 roku. Prosimy zatem o jak najszybsze skorygowanie odpowiednich danych, biorąc pod uwagę zbliżający się czas świąt.

hm. Paweł Chmielewski, skarbnik ZHP

Dodaj komentarz